Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.): http://www.enotariat.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Κυβέρνηση: http://government.gov.gr
Ανοικτή Διακυβέρνηση: http://www.opengov.gr
Βουλή των Ελλήνων: http://www.hellenicparliament.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης: http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Οικονομικών: http://www.minfin.gr/
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: http://www.gsis.gr

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Ο.Κ.Χ.Ε.:

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: http://www.ktimatologio.gr
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας: http://www.okxe.gr
 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Άρειος Πάγος: http://www.areiospagos.gr
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: http://www.nsk.gov.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων: http://www.tas.org.gr
Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών: http://www.tnomik.gr
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: http://www.eopyy.gov.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Εθνικό Τυπογραφείο: http://www.et.gr
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ: http://lawdb.intrasoftnet.com

ΔΙΕΘΝΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ:

Παγκόσμια Ένωση Λατινικής Συμβολαιογραφίας: http://www.onpi.org.ar
Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβολαιογραφίας: http://www.cnue.eu/
IRENE: http://www.irene.de
Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων: http://www.notaries-directory.eu/
The European Network of Registers of Wills Association: http://www.arert.eu/?lang=en
European Notarial Network (ENN): http://www.enn-rne-online.eu
Κληρονομική Διαδοχή στην Ευρώπη: http://www.successions-europe.eu/el/

Αγορά ακινήτου στην Ευρώπη: http://www.jachetemonlogement.eu/
Couples in Europe: http://www.coupleseurope.eu/

Σχολιάστε